Blogi

 

Mikä on vaaliliittonne kantava ajatus, ja miten vaaliliittonne nimi kuvastaa sitä?

Vaaliliittomme nimi Edunvalvonnantekijät kuvastaa, että tärkein tehtävämme on jäsenten edunvalvonta. Haluamme puhumisen sijasta keskittyä tekemiseen, jonka tavoitteena on rakentaa luottamuksellisen neuvottelu- ja sopimustoiminnan kautta kaikille sähköisillä aloilla työskenteleville ammattilaisille parhaat mahdolliset työehdot.

 

Mikä on tavoitteenne parhaillaan käynnissä olevassa ehdokasasetteluvaiheessa?

Tavoitteenamme on asettaa kattava lista ehdokkaita jokaiseen vaalipiiriin koskien kaikkia sopimusaloja. Jo toiminnassa mukana olevien lisäksi olemme saaneet ehdolle mukavasti myös uusia, tulevaisuuden Edunvalvonnantekijöitä.

 

Miksi ehdokkaan kannattaisi valita juuri teidän vaaliliittonne?

Sähköliiton Edunvalvonnantekijät ovat olleet selkeästi suositun vaaliliitto kaikissa käydyissä edustajiston vaaleissa. Vaaliliittomme johdolla olemme rakentaneet Sähköliitosta itsenäisen ja vahvan toimijan, josta voimme olla ylpeitä. Tätä työtä haluamme jatkaa.

 

Mitkä ovat tärkeimmät ajamanne asiat?

Haluamme parantaa sopimusalojemme työehtosopimuksia. Se on kärkitavoitteemme nyt ja tulevaisuudessa.

 

Mitkä asiat ovat hyvin Sähköliitossa?

Ehdottomasti jäsenistö. Liittomme voima lähtee jäsenistä, me olemme Sähköliitto! Olemme ammattikuntaliitto, joka on pystynyt parantamaan sähköisillä aloilla työskentelevien työehtoja jo yli kuudenkymmenen vuoden ajan siten, että jäsenten ääni on kuulunut päätöksenteossa.

 

Mitä asioita Sähköliitossa tulisi kehittää ja miten?

Seuraavalla edustajistokaudella on pystyttävä kohentamaan liiton järjestöllistä voimaa kasvattamalla toimivien työhuonekuntien määrää ja kääntämällä jäsenmäärän lasku kasvuksi. Tämä onnistuu vain yhteistyöllä, jossa liitto, ammattiosastot, työhuonekunnat ja jäsenet puhaltavat yhteen hiileen.

Haluamme myös, että Sähköliitto nähdään yhteistyökykyisenä ja luotettavana toimijana ammatillisten keskusjärjestöjen, ammattiliittojen ja muiden yhteistyötahojen silmissä.

Samalla meidän Sähköliittona pitää pohtia lisävoimaa työehtosopimusneuvotteluihin. Ns. runkosopimuksen neuvotteleminen olisi yksi vahva neuvotteluase. Runkosopimuksen tarkoitus olisi pyrkiä yhdistämään aluksi isoimmat sopimusalamme samaksi työehtosopimuskirjaksi. Tämän toimenpiteen ansiosta olisimme neuvottelupöydässä vahvempi neuvottelukumppani. Aikanaan yhdistettiin energia- ja puhelinalan sopimukset. Se ei ollut kivutonta, mutta jälkeenpäin ratkaisu osoittautui erittäin tärkeäksi.

Järjestötoiminnan keskiössä on oltava ammattiosastojen toiminnan kehittäminen. Osastojen toimintavalmiuksien parantamisella tuemme parhaiten alueellisen edunvalvonta- ja järjestötyön onnistumista.

 

Mitkä ovat kärkitavoitteenne edustajiston vaaleissa?

Viime edustajiston vaalissa saimme vahvan kannatuksen ja edustajistoon 32 paikkaa. Kahden muun vaaliliiton yhdistyttyä vaalin jälkeen, emme kuitenkaan saaneet vaalituloksen mahdollistamia paikkoja liiton johdossa. Sähköistenalojen ammattilaiset saivat 22 paikkaa ja Jäsenten Sähköliitto 16 paikkaa. Yhdistettyään voimansa, he ottivat liiton puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan paikan.

Hämmästystä aiheutti, että huonoimman vaalituloksen saaneesta vaaliliitosta valittiin Sähköliiton puheenjohtaja. Myös edustajiston puheenjohtajuus jäi meiltä saamatta, vaikka vaalituloksen perusteella sekin paikka olisi kuulunut ryhmällemme. Tulevassa edustajiston vaalissa nämä kaksi aiemmin erillistä vaaliliittoa muodostavat Sähköliiton yhteislistan.

Vaalin kärkitavoitteemme on ehdottomasti saada enemmistö edustajiston paikkamäärissä ja ottaa takaisin paikkamme johtavana vaaliliittona Sähköliiton päätöksentekoelimissä.

 

Millaiseen päätöksentekoon ja toimintatapoihin vaaliliittonne uskoo?

Edunvalvonnantekijöille tärkeitä asioita ovat tasa-arvo työelämässä ja koko yhteiskunnassa, oikeudenmukaisuuden vaaliminen ja demokratian toteutuminen. Nämä asiat mahdollistuvat vahvojen työehtosopimusten, lainsäädännön ja neuvottelun kulttuuriin kautta.

 

Millainen on liiton ja kassan edustajiston sekä kummankin hallituksen rooli tulevaisuudessa?

Näemme, että nykyinen malli on toimiva.

 

Millaisena näette Sähköliiton muiden ammattiliittojen joukossa?

Olemme ammattikuntaliitto, joka kykenee itsenäiseen edunvalvontaan myös tulevaisuudessa.

Työehdoista sovitaan tulevaisuudessa liitto- ja paikallistasolla. Keskusjärjestöjen roolin muuttuminen voi lisätä liittojen välisiä erimielisyyksiä työehtosopimusten rajapinnoissa. Sähköliiton työehtosopimuksiin kohdistuu entistä suurempi paine, mikä on jo nyt nähtävissä. Hyvät, luottamukselliset välit SAK:n sisällä toimivien liittojen kesken ovat välttämättömät, kun työehtosopimusten rajapinnoista keskustellaan.

 

Millainen on ammattiliittojen tulevaisuus?

Ammattiliitot tulevat säilymään jäsentensä edunvalvojina tulevaisuudessakin. Liittojen rooli ja toimintatavat tulevat kuitenkin muuttumaan ajan saatossa, se on jo nyt nähtävissä. Siinä muutoksessa meidän Sähköliittona on oltava valmiina.

 

Miten summaatte päättyvän edustajistokauden? Mitkä asiat nousevat menneistä neljästä vuodesta esiin?

Kuluva edustajistokausi on ollut ensimmäinen, jossa Sähköliiton Edunvalvonnantekijät eivät olleet liiton johdossa.

Menetimme vaalikauden aikana teollisuuden työehtosopimuksen ja kävimme teollisuudessa todella raskaan, yli kahdeksan miljoonaa maksaneen työtaistelun, jolla saavutettu tulos ei mielestämme ollut riittävä turvaamaan teollisuudessa työskentelevien jäsentemme työehtoja. Uskomme, että neuvottelemalla ja riittävän aikaisella reagoinnilla olisimme päässeet parempaan lopputulokseen.

Olemme myös huolissamme jäsenkehityksestä, joka kuluneen edustajistokauden aikana on ollut laskussa.

Katsomme tulevaan kuitenkin positiivisesti. Seuraavan edustajistokauden aikana pystymme rakentamaan Sähköliitosta vielä nykyistäkin vahvemman toimijan jäsentemme edunvalvojana.

 

 

 

Hyvä Sähköliiton Edunvalvonnantekijä,


Sähköliiton Edunvalvonnantekijät toimii liiton sääntöjen mukaisesti virallisena vaaliliittona syksyllä järjestettävässä edustajiston vaalissa. Jäsenten Sähköliiton tilalle perustettu Yhteislista on myös ilmoittanut toimivansa vaaliliittona edustajiston vaalissa, joten ainakin kaksi vaalitavan mukaista vaaliliittoa on mukana vuoden 2020 edustajiston vaalissa. Vaali käydään Sähköliiton sääntöjen mukaisesti yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 2)-kohdan tarkoittamia ehdokaslistoja käyttäen.


Sähköliiton Edunvalvonnantekijöiden tavoitteena on asettaa kattava lista ehdokkaita jokaiseen vaalipiiriin. Ehdokashankinta on lähtenytkin mukavasti käyntiin ja vaaliliittomme ehdokaslistalle on asettunut jo yli 100 ehdokasta. Mikäli haluat lähteä ehdokkaaksi, se onnistuu helpoiten ilmoittamalla halukkuutesi ehdolle asettumisesta. Voit myös ilmoittaa meille, että haluat ehdolle, niin autamme sinua lomakkeen täyttämisessä.


Vaaliliitomme tavoitteena on tulevalla edustajistokaudella rakentaa neuvottelu- ja sopimustoiminnan kautta kaikille sähköisillä aloilla työskenteleville ammattilaisille parhaat mahdolliset työehdot. Järjestötoiminnan keskiössä on oltava ammattiosastojen toiminnan kehittäminen. Osastojen toimintavalmiuksien parantamisella tuemme parhaiten alueellisen edunvalvonta- ja järjestötyön onnistumista.

Seuraavalla edustajistokaudella on pystyttävä kohentamaan liiton järjestöllistä voimaa kasvattamalla toimivien työhuonekintien määrää ja kääntämällä jäsenmäärän lasku kasvuksi. Tämä onnistuu vain yhteistyöllä, jossa liitto, ammattiosastot, työhuonekunnat ja jäsenet puhaltavat yhteen hiileen. Haluamme myös, että Sähköliitto nähdään yhteistyökykyisenä ja luotettavana toimijana ammatillisten keskusjärjestöjen, ammattiliittojen ja muiden yhteistyötahojen silmissä.


Lähde mukaan vaaliliittomme ehdokkaaksi ja tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Sähköliittoa!

Vaaliterveisin,
Sähköliiton Edunvalvonnantekijät
edunvalvonnantekijat@gmail.com

 

 

 

 

Mikä Sähköliiton Edunvalvonnantekijät?

Sähköliiton Edunvalvonnantekijät on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on vaikuttaa Sähköliitossa tehtäviin päätöksiin niin, että Edunvalvonnantekijöiden linjaus ja periaatteet näkyvät niissä. Edunvalvonnantekijöiden toimintaan on tervetullut jokainen yhdistyksen periaatteet hyväksyvä sähköliittolainen.

Edunvalvonnantekijät on yhdistyksenä riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton.

Edunvalvonnantekijöille tärkeitä asioita ovat tasa-arvo työelämässä ja koko yhteiskunnassa, oikeudenmukaisuuden vaaliminen ja demokratian toteutuminen. Nämä asiat mahdollistuvat vahvojen työehtosopimusten, lainsäädännön ja neuvottelun kulttuuriin kautta.

Edunvalvonnantekijöiden tavoitteena on rakentaa neuvottelu- ja sopimustoiminnan kautta kaikille sähköisillä aloilla työskenteleville ammattilaisille parhaat mahdolliset työehdot yhteiskunnallinen kokonaisvastuu huomioiden.

Edunvalvonnantekijöiden toimintaan kuuluu kokonaisvastuun ottaminen sähköisten alojen työntekijöiden edunvalvontatyöstä.

Edunvalvonnantekijät vaikuttavat yhteiskunnassa turvatakseen ja parantaakseen lainsäädäntöön nojaavaa työntekijöiden oikeutta neuvotella työehtosopimuksia.

Edunvalvonnantekijät muodostavat Sähköliiton enemmistöryhmän ja yhdistys toimii edustajiston vaaleissa virallisena vaaliliittona.

Edunvalvonnantekijät tekevät yhteistyötä ammatillisten keskusjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

 


 

Jos kiinnostuit toiminnastamme lähetä sähköpostia edunvalvonnantekijat@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Edunvalvonnantekijät kutsuvat mukaan Sähköliiton tulevaisuustyöhön

 

Miten Sähköliitto vastaa ulkoisiin haasteisiin? Järjestäytymättömiä työntekijöitä alkaa olemaan kaikkialla. Pystymmekö pysäyttämään jäsenmäärän laskun? Työtaisteluissa tarvitsemme joukkovoimaa. Kuinka teemme liitosta yhtenäisen? Hallinnosta katseet jäsenten arjen ongelmiin.

Moni meistä ajattelee näin. Emme kuitenkaan ajattele puolestasi mielipidettäsi asioihin. Edunvalvonnantekijöiden vahvuus on erilaisissa mielipiteissä, joiden pohjalta käymme laadukkaita keskusteluita. On rikkaus haastaa ja uskaltaa olla omaa mieltä. Kaikki ryhmämme jäsenet tekevät lopulliset päätökset itsenäisesti.

Kutsumme Sähköliiton Edunvalvonnantekijät perinteiseen tulevaisuusseminaariin Tampereelle 19.-20.10.2019. Viime vuoden seminaarissa saimme evästyksen Tampereen pormestari Lauri Lylyltä, joka johti aikoinaan Sähköliittoa uudistuvin ja rohkein ajatuksin. Tätä työtä haluamme jatkaa sinun kanssasi.

Ennen seminaaria toivomme ryhmämme jäseniltä ajatuksia, kuinka teemme Sähköliitosta entistäkin vahvemman toimijan työpaikkatasolla. Työehtoneuvotteluihin evästyksiä. Syksyn edustajiston kokoukseen esityksiä. Kaikki ajatukset otetaan lämpimästi vastaan.

Haluamme rakentaa Sähköliitosta vahvan itsenäisen ammattiliiton. Juuri sinä voit olla tärkeässä osassa meidän porukkaa. Tule rohkeasti mukaan ja vahvistetaan Sähköliiton edunvalvontaa.

Sähköliiton edunvalvonnantekijät - Tulevaisuuden tekijät

Sähköliiton Edunvalvonnantekijät - Sähköliiton yhdistävä tekijä.

Tärkein tavoite on pitää Sähköliitto tulevaisuudessa itsenäisenä vahvana ammattikuntaliittona. Järjestäytymisasteeseen on panostettava. Työehtosopimuksista on pidettävä voimakkaammin kiinni. Jäsenten todellista arkea koskettavat kysymykset on nostettava paremmin esille. Yhdessä olemme vahvempi Sähköliitto.

Tule rohkeasti mukaan - Nyt tarvitaan muutosta! Ole muutoksen tekijä. ??⚡✌️