Blogi

 

Hyvä Sähköliiton Edunvalvonnantekijä,


Sähköliiton Edunvalvonnantekijät toimii liiton sääntöjen mukaisesti virallisena vaaliliittona syksyllä järjestettävässä edustajiston vaalissa. Jäsenten Sähköliiton tilalle perustettu Yhteislista on myös ilmoittanut toimivansa vaaliliittona edustajiston vaalissa, joten ainakin kaksi vaalitavan mukaista vaaliliittoa on mukana vuoden 2020 edustajiston vaalissa. Vaali käydään Sähköliiton sääntöjen mukaisesti yhdistyslain 29 §:n 3. momentin 2)-kohdan tarkoittamia ehdokaslistoja käyttäen.


Sähköliiton Edunvalvonnantekijöiden tavoitteena on asettaa kattava lista ehdokkaita jokaiseen vaalipiiriin. Ehdokashankinta on lähtenytkin mukavasti käyntiin ja vaaliliittomme ehdokaslistalle on asettunut jo yli 100 ehdokasta. Mikäli haluat lähteä ehdokkaaksi, se onnistuu helpoiten ilmoittamalla halukkuutesi ehdolle asettumisesta. Voit myös ilmoittaa meille, että haluat ehdolle, niin autamme sinua lomakkeen täyttämisessä.


Vaaliliitomme tavoitteena on tulevalla edustajistokaudella rakentaa neuvottelu- ja sopimustoiminnan kautta kaikille sähköisillä aloilla työskenteleville ammattilaisille parhaat mahdolliset työehdot. Järjestötoiminnan keskiössä on oltava ammattiosastojen toiminnan kehittäminen. Osastojen toimintavalmiuksien parantamisella tuemme parhaiten alueellisen edunvalvonta- ja järjestötyön onnistumista.

Seuraavalla edustajistokaudella on pystyttävä kohentamaan liiton järjestöllistä voimaa kasvattamalla toimivien työhuonekintien määrää ja kääntämällä jäsenmäärän lasku kasvuksi. Tämä onnistuu vain yhteistyöllä, jossa liitto, ammattiosastot, työhuonekunnat ja jäsenet puhaltavat yhteen hiileen. Haluamme myös, että Sähköliitto nähdään yhteistyökykyisenä ja luotettavana toimijana ammatillisten keskusjärjestöjen, ammattiliittojen ja muiden yhteistyötahojen silmissä.


Lähde mukaan vaaliliittomme ehdokkaaksi ja tule mukaan rakentamaan entistä parempaa Sähköliittoa!

Vaaliterveisin,
Sähköliiton Edunvalvonnantekijät
edunvalvonnantekijat@gmail.com

 

 

 

 

Mikä Sähköliiton Edunvalvonnantekijät?

Sähköliiton Edunvalvonnantekijät on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on vaikuttaa Sähköliitossa tehtäviin päätöksiin niin, että Edunvalvonnantekijöiden linjaus ja periaatteet näkyvät niissä. Edunvalvonnantekijöiden toimintaan on tervetullut jokainen yhdistyksen periaatteet hyväksyvä sähköliittolainen.

Edunvalvonnantekijät on yhdistyksenä riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton.

Edunvalvonnantekijöille tärkeitä asioita ovat tasa-arvo työelämässä ja koko yhteiskunnassa, oikeudenmukaisuuden vaaliminen ja demokratian toteutuminen. Nämä asiat mahdollistuvat vahvojen työehtosopimusten, lainsäädännön ja neuvottelun kulttuuriin kautta.

Edunvalvonnantekijöiden tavoitteena on rakentaa neuvottelu- ja sopimustoiminnan kautta kaikille sähköisillä aloilla työskenteleville ammattilaisille parhaat mahdolliset työehdot yhteiskunnallinen kokonaisvastuu huomioiden.

Edunvalvonnantekijöiden toimintaan kuuluu kokonaisvastuun ottaminen sähköisten alojen työntekijöiden edunvalvontatyöstä.

Edunvalvonnantekijät vaikuttavat yhteiskunnassa turvatakseen ja parantaakseen lainsäädäntöön nojaavaa työntekijöiden oikeutta neuvotella työehtosopimuksia.

Edunvalvonnantekijät muodostavat Sähköliiton enemmistöryhmän ja yhdistys toimii edustajiston vaaleissa virallisena vaaliliittona.

Edunvalvonnantekijät tekevät yhteistyötä ammatillisten keskusjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

 


 

Jos kiinnostuit toiminnastamme lähetä sähköpostia edunvalvonnantekijat@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

Edunvalvonnantekijät kutsuvat mukaan Sähköliiton tulevaisuustyöhön

 

Miten Sähköliitto vastaa ulkoisiin haasteisiin? Järjestäytymättömiä työntekijöitä alkaa olemaan kaikkialla. Pystymmekö pysäyttämään jäsenmäärän laskun? Työtaisteluissa tarvitsemme joukkovoimaa. Kuinka teemme liitosta yhtenäisen? Hallinnosta katseet jäsenten arjen ongelmiin.

Moni meistä ajattelee näin. Emme kuitenkaan ajattele puolestasi mielipidettäsi asioihin. Edunvalvonnantekijöiden vahvuus on erilaisissa mielipiteissä, joiden pohjalta käymme laadukkaita keskusteluita. On rikkaus haastaa ja uskaltaa olla omaa mieltä. Kaikki ryhmämme jäsenet tekevät lopulliset päätökset itsenäisesti.

Kutsumme Sähköliiton Edunvalvonnantekijät perinteiseen tulevaisuusseminaariin Tampereelle 19.-20.10.2019. Viime vuoden seminaarissa saimme evästyksen Tampereen pormestari Lauri Lylyltä, joka johti aikoinaan Sähköliittoa uudistuvin ja rohkein ajatuksin. Tätä työtä haluamme jatkaa sinun kanssasi.

Ennen seminaaria toivomme ryhmämme jäseniltä ajatuksia, kuinka teemme Sähköliitosta entistäkin vahvemman toimijan työpaikkatasolla. Työehtoneuvotteluihin evästyksiä. Syksyn edustajiston kokoukseen esityksiä. Kaikki ajatukset otetaan lämpimästi vastaan.

Haluamme rakentaa Sähköliitosta vahvan itsenäisen ammattiliiton. Juuri sinä voit olla tärkeässä osassa meidän porukkaa. Tule rohkeasti mukaan ja vahvistetaan Sähköliiton edunvalvontaa.

Sähköliiton edunvalvonnantekijät - Tulevaisuuden tekijät

Sähköliiton Edunvalvonnantekijät - Sähköliiton yhdistävä tekijä.

Tärkein tavoite on pitää Sähköliitto tulevaisuudessa itsenäisenä vahvana ammattikuntaliittona. Järjestäytymisasteeseen on panostettava. Työehtosopimuksista on pidettävä voimakkaammin kiinni. Jäsenten todellista arkea koskettavat kysymykset on nostettava paremmin esille. Yhdessä olemme vahvempi Sähköliitto.

Tule rohkeasti mukaan - Nyt tarvitaan muutosta! Ole muutoksen tekijä. ??⚡✌️