Haluamme olla yhdistävä tekijä Sähköliitossa. Järjestäytymisasteen nostaminen, työehtosopimuksien vahvistaminen ovat meidän tärkeimmät tavoitteet tulevalla edustajistokaudella.

Hei kaikille, olen Edunvalvonnantekijöiden uusi puheenjohtaja. Ota minuun rohkeasti yhteyttä, mikäli sinulla on meidän porukkaan liittyviä kysymyksiä. Kehitetään yhdessä toimintaamme ketterämäksi ja avoimmemmaksi.


Sami Liimatainen
sähköasentaja
puheenjohtaja
040 730 9993

Haluatko lisätietoa Edunvalvonnantekijöistä?

*
*

Tiedoston maksimikoko on 10 Mt.

* Tähdellä merkityt kentät ovat pakollisia.

  

 

 

 

Miten Edunvalvonnantekijät haluavat vaikuttaa Sähköliitossa?

 

Mikä on Edunvalvonnantekijöiden ryhmä ja miksi on tärkeää vaikuttaa yhdessä muiden kanssa? On luonnollista, että ihmiset ovat asioista eri mieltä ja samanhenkiset ihmiset hakeutuvat yhteen. Näin tapahtuu muuallakin yhteiskunnassa. Edunvalvonnantekijät haluavat edistää tasa-arvoa, oikeudenmukaisuutta ja demokratiaa, ja neuvotella Sähköliiton jäsenille mahdollisimman hyvät työehdot. Haluamme myös edistää jäsenten kansalaisaktiivisuutta ja kannustaa vaikuttamaan yhteiskunnallisissa asioissa. Edunvalvonnantekijät eivät ole poliittinen ryhmä. Emme kuitenkaan suhtaudu kielteisesti yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen on jokaisen kansalaisen asia ja myös ammattiyhdistysliikkeessä toimivia vaikuttajia tarvitaan.

Edunvalvonnantekijöiden suhde politiikkaan on siis myönteinen siinä merkityksessä, että politiikka on yhteisten asioiden hoitamista ja sitä kautta jokaisen kansalaisen asia. Työelämän kysymykset ja siihen liittyvä lainsäädäntö on osa yhteiskunnallista keskustelua. Vahva ammattiyhdistysliike ja sen suhde yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on siis luonnollista ja tärkeää palkansaajien etujen turvaamiseksi. Palkansaajajärjestöjen valtaa sopia vapaasti jäsentensä työehdoista pyritään rajoittamaan. Vahva yhteistyö ja hyvät suhteet yhteiskunnalliseen päätöksentekoon on siksi nyt tärkeämpää kuin koskaan. Palkansaajaliikkeen yhteinen STOP-mielenilmaus 18.9.2015 osoitti, että ammattiyhdistysliikkeessä on edelleen muutosvoimaa.

Yhteisöllisyys on voimavaramme

Yhteen liittyminen on ammattiyhdistysliikkeen perustava toimintamalli. Tällä yhteisellä voimalla on saatu aikaan monia yhteiskunnallisia uudistuksia vuosikymmenien aikana. Maailma on kuitenkin nyt 2010-luvulla kovin toisennäköinen kuin ammattiyhdistysliikkeen suurimpien saavutusten vuosina. Myös monet Sähköliiton jäsenet ovat viime aikojen myllerryksessä joutuneet kokemaan suuriakin muutoksia. Jotkut ovat valitettavasti menettäneet myös työpaikkojaan. Suuret yritykset ovat keskittäneet toimintojaan ja siirtyneet alihankintaan. Monelle liiton jäsenelle se on merkinnyt siirtymistä pienempään yritykseen. Tällaisessa tilanteessa meidän haasteemme on pitää yllä yhteisöllisyyttä, yhdessä tekemisen voimaa.

Yhteisöllisyys syntyy vapaaehtoisesti ja omasta halusta. Sähköalalla työskentelevät ovat olleet ylpeitä omasta osaamisestaan ja perustaneet v. 1955 oman ammattikuntaliiton. Olemme SAK:n kentässä poikkeuksellinen ryhmä ammatillisen järjestäytymisemme vuoksi. Siinä on kuitenkin meidän voimavaramme. Sähkö yhdistää meitä. Sähköliitto toimii monella sopimusalalla ja sähkö yhdistää meitä monin eri tavoin. Tätä yhteenkuuluvuutta ja henkistä pääomaamme emme saisi koskaan kadottaa.

Yhteisöllisyys antaa kuitenkin tilaa myös yksilönvapaudelle. Jokaisella on oikeus omaan mielipiteeseensä ja Edunvalvonnantekijät haluaa edustaa sellaisia arvoja ja tekoja, jotka luovat halua kuulua tähän ryhmään. Yhteisöllisyys syntyy siitä, että me tunnemme erilaisista persoonistamme ja mielipiteistämme huolimatta yhdessä tekemisen halua. Edustajiston vaali on vain kerran neljässä vuodessa mutta työtä jäsenten etujen ajamiseksi tehdään joka päivä. Ehdokasasettelun alku on edessä aivan pian. Jos olet jo toiminnassamme mukana oleva sähköliittolainen, nyt on aika ryhtyä tarmokkaaseen vaalityöhön ja innostaa muitakin mukaan. Jos olet uusi sähköliittolainen ja olisit kiinnostunut vaikuttamaan, mieti miten eri tavoin sinä haluaisit vaikuttaa. Olet lämpimästi tervetullut toimintaamme mukaan!

Liity ryhmään

Lähetä sähköpostia edunvalvonnantekijat@gmail.com ja olemme sinuun yhteydessä.


 

Tutustu toimintaamme

Sähköliiton Edunvalvonnantekijät on rekisteröity yhdistys, jonka tarkoituksena on vaikuttaa Sähköliitossa tehtäviin päätöksiin niin, että Edunvalvonnantekijöiden linjaus ja periaatteet näkyvät niissä. Edunvalvonnantekijöiden toimintaan on tervetullut jokainen yhdistyksen periaatteet hyväksyvä sähköliittolainen.

Edunvalvonnantekijät on yhdistyksenä riippumaton ja poliittisesti sitoutumaton.

Edunvalvonnantekijöille tärkeitä asioita ovat tasa-arvo työelämässä ja koko yhteiskunnassa, oikeudenmukaisuuden vaaliminen ja demokratian toteutuminen. Nämä asiat mahdollistuvat vahvojen työehtosopimusten, lainsäädännön ja neuvottelun kulttuuriin kautta.

Edunvalvonnantekijöiden tavoitteena on rakentaa neuvottelu- ja sopimustoiminnan kautta kaikille sähköisillä aloilla työskenteleville ammattilaisille parhaat mahdolliset työehdot yhteiskunnallinen kokonaisvastuu huomioiden.

Edunvalvonnantekijöiden toimintaan kuuluu kokonaisvastuun ottaminen sähköisten alojen työntekijöiden edunvalvontatyöstä.

Edunvalvonnantekijät vaikuttavat yhteiskunnassa turvatakseen ja parantaakseen lainsäädäntöön nojaavaa työntekijöiden oikeutta neuvotella työehtosopimuksia.

Edunvalvonnantekijät muodostavat Sähköliiton enemmistöryhmän ja yhdistys toimii edustajiston vaaleissa virallisena vaaliliittona.

Edunvalvonnantekijät tekevät yhteistyötä ammatillisten keskusjärjestöjen ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

 


 

Jos kiinnostuit toiminnastamme lähetä sähköpostia edunvalvonnantekijat@gmail.com

Facebook-sivun näyttäminen ei onnistunut. Tarkista markkinointievästeiden hyväksyminen ja selaimen yksityisyysasetukset.

Kysely

Tällä hetkellä ei ole kyselyä käynnissä.